Lägeravgifter 2018


Deltagande i lägrets aktiviteter och tävlingar ingår i lägeravgiften, förutom till LM Golf.

Som familj räknas:
  • gifta eller sammanboende och deras barn eller bonusbarn födda 1993 eller senare
  • far-/morföräldrar och deras barnbarn födda 1993 eller senare förutsatt att barnens föräldrar inte är med på lägret

Lägeravgiften är rabatterad vid anmälan på hemsidan senast 2018-06-30

 Medlem - pris giltigt t.o.m 2018-06-30

Född år 1 dygn 2 dygn 3 dygn 4 dygn eller mer
Pensionär 1953 eller tidigare 225 kr 450 kr 675 kr 750 kr
Vuxen 1954 - 1992 290 kr 580 kr 870 kr 1000 kr
Ungdom 1993 - 2007 150 kr 300 kr 450 kr 550 kr
Barn 2008 - 2018 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
Familj 600 kr 1200 kr 1800 kr 1900 kr


 Ej medlem - pris giltigt t.o.m 2018-06-30

Född år 1 dygn 2 dygn 3 dygn 4 dygn eller mer
Pensionär 1953 eller tidigare 290 kr 580 kr 870 kr 900 kr
Vuxen 1954 - 1992 390 kr 780 kr 1170 kr 1200 kr
Ungdom 1993 - 2007 180 kr 360 kr 540 kr 650 kr
Barn 2008 - 2018 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
Familj 700 kr 1400 kr 2100 kr 2300 kr


 Medlem - pris giltigt from 2018-07-01

Född år 1 dygn 2 dygn 3 dygn 4 dygn eller mer
Pensionär 1953 eller tidigare 235 kr 470 kr 705 kr 800 kr
Vuxen 1954 - 1992 300 kr 600 kr 900 kr 1050 kr
Ungdom 1993 - 2007 160 kr 320 kr 480 kr 600 kr
Barn 2008 - 2018 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
Familj 610 kr 1220 kr 1830 kr 2000 kr


 Ej medlem - pris giltigt from 2018-07-01

Född år 1 dygn 2 dygn 3 dygn 4 dygn eller mer
Pensionär 1953 eller tidigare 300 kr 600 kr 900 kr 950 kr
Vuxen 1954 - 1992 400 kr 800 kr 1200 kr 1250 kr
Ungdom 1993 - 2007 190 kr 380 kr 570 kr 700 kr
Barn 2008 - 2018 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
Familj 710 kr 1420 kr 2130 kr 2400 kr