Lägeravgifter 2019


Deltagande i lägrets aktiviteter och tävlingar ingår i lägeravgiften, förutom till LM Golf.

Som familj räknas:
  • gifta eller sammanboende och deras barn eller bonusbarn födda 1994 eller senare
  • far-/morföräldrar och deras barnbarn födda 1994 eller senare förutsatt att barnens föräldrar inte är med på lägret

Lägeravgiften är rabatterad vid anmälan på hemsidan senast 2019-06-29

 Medlem - pris giltigt t.o.m 2019-06-29

Född år 1 dygn 2 dygn 3 dygn 4 dygn eller mer
Pensionär 1954 eller tidigare 245 kr 490 kr 735 kr 800 kr
Vuxen 1955 - 1993 330 kr 660 kr 990 kr 1100 kr
Ungdom 1994 - 2011 180 kr 360 kr 540 kr 600 kr
Barn 2012 - 2019 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
Familj 600 kr 1200 kr 1800 kr 2000 kr


 Ej medlem - pris giltigt t.o.m 2019-06-29

Född år 1 dygn 2 dygn 3 dygn 4 dygn eller mer
Pensionär 1954 eller tidigare 290 kr 580 kr 870 kr 960 kr
Vuxen 1955 - 1993 395 kr 790 kr 1185 kr 1320 kr
Ungdom 1994 - 2011 215 kr 430 kr 645 kr 720 kr
Barn 2012 - 2019 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
Familj 720 kr 1440 kr 2160 kr 2400 kr


 Medlem - pris giltigt from 2019-06-30

Född år 1 dygn 2 dygn 3 dygn 4 dygn eller mer
Pensionär 1954 eller tidigare 265 kr 530 kr 795 kr 880 kr
Vuxen 1955 - 1993 365 kr 730 kr 1095 kr 1210 kr
Ungdom 1994 - 2011 200 kr 400 kr 600 kr 660 kr
Barn 2012 - 2019 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
Familj 660 kr 1320 kr 1980 kr 2200 kr


 Ej medlem - pris giltigt from 2019-06-30

Född år 1 dygn 2 dygn 3 dygn 4 dygn eller mer
Pensionär 1954 eller tidigare 310 kr 620 kr 930 kr 1040 kr
Vuxen 1955 - 1993 430 kr 860 kr 1290 kr 1430 kr
Ungdom 1994 - 2011 235 kr 470 kr 705 kr 780 kr
Barn 2012 - 2019 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
Familj 780 kr 1560 kr 2340 kr 2600 kr