IdrottRM i orientering


När
Söndag 8/7 kl 09:00

Anmälan
Föranmälan, se fakta.

Klassindelning och preliminära banlängder
RM-klasser
D802 km blåH802 km blå
D752 km blåH753 km blå
D702 km blåH703 km blå
D653 km blåH653 km blå
D603 km blåH604,5 km blå
D553 km blåH554,5 km blå
D503 km blåH504,5 km blå
D453 km blåH454,5 km blå
D404,5 km blåH404,5 km blå
D354,5 km blåH356 km blå
D214,5 km blåH216 km blå
D204,5 km blåH204,5 km blå
D183 km blåH184,5 km blå
D163 km orangeH163 km orange
D142,5 km gulH142,5 km gul
D122,5 km gulH122,5 km gul
D102 km grönH102 km grön
Öppna klasser
U12 km grön
Ö32,5 km gul
Ö73 km blå
Ö96 km blå
Anmälan

Anmälan till Bert Thorsson helst via mail bert.thorsson@thorssondata.se eller tel 070-5735791 senast söndag den 1 juli 2018. Anmälan skall innehålla namn, klass, klubb och SportIdentnummer. Löpare utan bricknummer tilldelas automa- tiskt hyrbricka, kostnad 25 kr, kontant betalning på tävlingsarenan. Förlorad hyrbricka kostar 400:-
Anmälan till öppen klass kan även göras på tävlingsdagen mellan 09:00 - 10.00 på tävlingsarenan

Efteranmälan

Efteranmälan till RM-klass mottages senast torsdag 5 juli kl 18:00. Kan även i mån av tillgång på kartor göras på tävlingsdagen mellan 09:00 och 09:30 på tävlingsarenan.

Anmälningsavgift

För lägerdeltagare ingår startavgiften i lägeravgiften. För övriga är startavgiften 50 kr för ungdom 16 år och yngre, för äldre 100 kr. Betalas i förväg till lägrets bankgiro 5282-1246 eller Swish 1235390836. Märk betalningen ”RM-OL” samt namn och klubb.

Tävlingsregler

SOFT:s tävlingsregler gäller.

Start

Första start är kl 10:00. Efteranmälda startar först.
Öppna klasser fri starttid mellan 10:00 och 10:30

Startlista och PM

Startlista och PM publiceras på lägrets hemsida och anslås på lägrets anslagstavla

Kartskala

Skala 1:10000 för alla utom klasserna H/D 60 och äldre samt Ö7 där skalan är 1:7500.

Terräng

Måttlig kupering, god framkomlighet. En hel del vägar och stigar finns inom täv- lingsområdet.

Tävlingsarrangör

SOK Träff, Karlsborg

Upplysning

Bert Thorsson, mail bert.thorsson@thorssondata.se mobil 070-5735791