IdrottLM i volleyboll för junior och ungdom


När
Turneringen startar Onsdag 11/7 kl 13:00

Anmälan
Senast Söndag 8/7 kl 19:00

Klasser
Distriktslag i klasserna DH18 och DH14. I båda klasserna gäller mixade lag med valfritt antal av varje kön (dvs även rena pojk- och flicklag är tillåtna).

Regler
Lagen håller med domare.

DH14 spelas enligt SVBFs regler för fyrmannavolleyboll, level 5 (finns här).

Utdrag:
Ett lag består av 3-7 spelare, med max fyra spelare på plan.
Alla spelarbyten sker konsekvent genom rotationsbyte inför serve.
Efter fyra servar av samma spelare roterar laget.
Senaste servaren räknas alltid som baklinjespelare, i övrigt får man
ställa upp på valfritt sätt.
Valfri serve tillåten bakom baslinjen eller underhandsserve tillåten från halva planen (4,5 m).
Förutom före servemottagning får bollen studsa en gång innan den spelas över på motståndarlagets sida.

DH18 spelas med vanliga volleybollregler, samt:
Byte får ske antingen genom spelarbyte eller genom rotationsbyte.
Minst 5 spelare på planen.

Prisutdelning
Direkt efter avslutat finalspel.

Ansvarig
Britt Olsson, tel: 070-6700765