IdrottRM i hellensk stafett


När
Onsdag 11/7 kl 09:00

Anmälan
Senast Måndag 9/7 kl 19:00

Regler
Distriktslag med 7 personer, varav minst 2 damer.
Varje lag har rätt att ha tillgång till en manlig och en kvinnlig reserv, som måste delta i den teoretiska delen. Om samma distrikt har flera lag kan dessa istället ha gemensamma reserver (distriktsreserver), en av varje kön. Lagen ska senast vid teoridelens början anmäla om de har lagreserver eller distriktsreserver. Byte till reserv måste anmälas till tävlingsledningen före start av fysisk del.

Grenar
Hinderlöpning 400-600 m
Terränglöpning 2000-2500 m
Simning 100-125 m
Simning 200-225 m
Löpning 250-300 m
Löpning 400-500 m
Kompasslöpning 1000-1500 m. 360-graderskompass

Sträckordning
Exakt sträckordning meddelas på anslagstavlan före tävlingsstart.

Prisutdelning
Direkt i anslutning till målgången i den fysiska delen.

Ansvarig
Janne Carlson, tel: 0708-467101