Notiser


Eldningsförbud

Sedan den 29 juni råder eldningsförbud i Karlsborg.

Vid eldningsförbud är det endast tillåtet att elda i skog och mark vid fasta grillplatser med galler och cementringar. Engångsgrillar får inte användas. Säkerställ att elden är ordentligt släckt innan du lämnar platsen. Det är tillåtet att använda spritkök eller gasolkök för friluftsbruk om de placeras så att det inte finns risk för brandspridning till mark eller omgivning.

I anslutning till bostäder, campingar, och dylikt är det tillåtet att använda vanliga grillar, kol eller gasol, om de inte utgör risk för brandspridning. Särskilt viktigt är att det inte finns risk för spridning ned i marken.

Startlista RM i orientering

Startlistan finns nu publicerad på lägret hemsida under startlistor/spelschema.
Skaffa Swish

Skaffa Swish om du inte redan har det. Det underlättar både för dig och för oss som arrangerar lägret. Kontakta din bank för mer information.
Anmälan till RM i Orientering är nu öppen

Du kan nu anmäla dig till RM i Orientering, läs mer under menyalternativet 'Anmälan'
Anmälan till lägret är nu öppen

Du kan nu anmäla dig till lägret här på lägrets hemsida.
Gå till menyalternativet 'Anmälan'
Tillträde campingområdet

Observera att tillträde till campingområdet har blivit ändrat till lördag 7 juli kl 9:00.
Det går INTE att komma in på lägrets campingområde tidigare.
Lägerprogram

En första preliminär version av årets lägerprogram finns nu tillgängligt på hemsidan.