Om lägerarrangören

2018 års riksläger arrangeras av Västergötlands Frisksportdistrikt (org nr 867800-4683).
Västergötlands Frisksportdistrikt är en del av Svenska Frisksportförbundet (www.frisksport.se)
Du når oss bäst genom att skriva ett mejl. Vår e-post adress är vastergotland@frisksport.se.
Kontaktperson för ekonomiska frågor är Bert Thorsson, Lönngatan 9, 531 75 Järpås. Mobil: 070-573 57 91

Villkor för deltagande på lägret

För att utföra en bokning genom anmälan till rikslägret måste den som bokar vara myndig eller inneha målsmans godkännande.

Genom att delta på lägret oavsett om du föranmäler dig eller registrerar dig vid ankomsten till lägret så samtycker du till lagring av personuppgifter som behövs för lägrets genomförande (se vår dataskyddspolicy). Detta krävs bland annat för att du skall kunna anmäla dig till och deltaga i lägrets aktiviteter. Under lägerveckan kommer anmälningar samt administration av övrig verksamhet direkt relaterad till ditt lägerdeltagande att ske via internet, där en begränsad del av den information du lämnar kommer att synas.

Genom att delta i lägrets tävlingar samtycker den tävlande till att namnet registreras i tävlingsdokumentationen och offentliggörs på Internet och i andra media.

Ångerrätt

Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler(2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från det datum då anmälan gjordes för lägeravgift, startavgift orientering, och matpaket.

Ångerrätten gäller inte anmälan som görs när det är mindre än 14 dagar kvar till lägerstart. Lägret startar lördagen den 7 juli 2018.
Återbetalning vid sjukdom mot uppvisande av läkarintyg (Kontakta oss på vastergotland@frisksport.se för vidare information).
Ingen återbetalning sker i de fall den betalande uteblir eller är oförmögen att delta i den beställda aktiviteten på grund av anledningar utanför såväl den betalandes som leverantörens kontroll, såsom krig, myndighetsbeslut eller naturkatastrof.

Dataskyddspolicy

Västergötlands Frisksportdistrikt värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Västergötlands Frisksportdistrikt samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på vastergotland@frisksport.se.

Information som vi samlar in om dig är:

Vi lagrar också anmälnings- och resultatlistor till lägrets aktiviteter samt funktionärsåtaganden.

Västergötlands Frisksportdistrikt kommer INTE att sälja den insamlade informationen till tredje part. Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Västergötlands Frisksportdistrikt behandlar datan inom Sverige och vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att datan hanteras säkert och med adekvat skyddsnivå.

Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Västergötlands Frisksportdistrikt har om dig.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter ("rätten att bli bortglömd") när lägret är finansiellt avslutat.