Anmälan riksläger


Anmäl endast EN familj åt gången.
Skall du även anmäla barnens kompisar, dina egna kompisar eller andra bekanta så anmäler du dessa för sig.

Som familj räknas:
  • gifta eller sammanboende och deras barn eller bonusbarn födda 1993 eller senare
  • far-/morföräldrar och deras barnbarn födda 1993 eller senare förutsatt att barnens föräldrar inte är med på lägret
Vid anmälan måste du ange uppgifter om varje person i familjen.
Använd den gröna knappen "Lägg till person tillhörande din familj" för varje person som skall anmälas
men mata in samtliga uppgifter innan du går vidare med uppgifter om nästa person. På så sätt slipper du skriva in t.ex adress flera gånger.

Tips:
  • Används TAB-tangenten på tangentbordet för att flytta till nästa indata fält.
  • Kopiera in tidigare inmatat mobilnummer och/eller e-post adress på nästa person i familjen genom att klicka på blå text som börjar med ordet 'Använd'

Ja
Nej


När du har lagt till alla personer som tillhör din familj och som ska delta på lägret klickar du på 'Fortsätt'